Generalforsamling

JTU´s årlige generalforsamling skal i henhold til unionens vedtægter §9 afholdes inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med minimum 4 ugers varsel via mail til medlemsklubber og på hjemmesiden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse og vil blive udsendt til unionens medlemmer via mail senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal afholdes centralt i unionen.

JTU generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Skanderborg tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19:00 

         Indkaldelse og dagsorden til JTU generalforsamling 2024

         JTUs årsrapport for 2023

         Forslag til vedtægtsændringer (Forslag fra JTU bestyrelse)

         Beretning for 2023 

        Præsentation af formandens beretning 

         Ændret kontingentstruktur i DTF og JTU (Bilag til punkt 4) 

        Referat for generalforsamling 2024

 

JTU generalforsamling 2023

Afholdt i Arena Randers tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19:00

         Indkaldelse og dagsorden til JTU generalforsamling 2023

         JTUs årsrapport for 2022

         Beretning for 2022

         Strategi 2023-2024

        Referat for generalforsamling 2023

 

JTU generalforsamling 2022

Afholdt i Kulturhuset Skanderborg mandag den 14. marts 2022 kl. 19:00

        Indkaldelse og dagsorden til JTU generalforsamling 2022

        Beretning for 2021

        JTUs årsrapport for 2021

        Referat for generalforsamling 2022

 

JTU generalforsamling 2021

Afholdt i Arena Randers mandag den 23. august 2021 kl. 19:00

  Indkaldelse og dagsorden til JTU generalforsamling 2021

  JTUs årsrapport for 2020

  Beretning for 2020

  Referat for generalforsamling 2021

 

JTU generalforsamling 2020

Afholdt i Kulturhuset Skanderborg mandag den 2. marts 2020 kl. 19:00

  Indkaldelse og dagsorden til JTU generalforsamling 2020

  JTUs årsrapport for 2019

  Beretning for 2019

  Forslag til ny organisering (forslag fra  Dronninglund Tennis)

  Forslag til opdaterede vedtægter (forslag fra Dronninglund Tennis)

  Præsentation af Dronninglund Tennis' forslag til netværksorganisering

  Referat af generalforsamling 2020

 

JTU ekstraordinær Generalforsamling 2019

Afholdt i Hørning Tennisklub den 18. september 2019 KL. 19.00

         Dagsorden og referat til ekstra generalforsamling 2019

         Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring

         JTU anno 2020 - præsentation

         Indkaldelse og dagsorden til JTU's ekstraordinære generalforsamling 2019

 

JTU Generalforsamling 2019

Afholdt i Kulturhuset Skanderborg den 13. marts 2019 

        Referat af generalforsamlingen 2019

         Indkaldelse og dagsorden til JTU's generalforsamling 2019

         JTU's beretning samt årsrapport for 2018

 

JTU Generalforsamling 2018

Afholdt i Randers den 15. marts 2018

Referat af generalforsamlingen 2018

 Indkaldelse og dagsorden til JTU's generalforsamling 2018

 Forslag om vedtægtsændring

 Forslag om JTU Unionstræning

 JTU's beretning for 2017

 Aarsrapport for JTU 2017

JTU Generalforsamling 2017

Afholdt den 8. marts 2017 i Randers.

Indkaldelse til JTU Generalforsamling 2017

Referat fra JTU Generalforsamling 2017

Præsentation fra JTU Generalforsamling 2017

 

JTU Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Afholdt den 6. oktober i Århus.

Indkaldelse til JTU ekstraordinær generalforsamling

Referat - JTU ekstraordinær generalforsamling

 

JTU Generalforsamling 2016

Afholdt den 8. marts i Randers.

Referat fra JTU Generalforsamling 2016

Indkaldelse, skriftlig beretning og regnskab

 

JTU Generalforsamling 2015

Afholdt den 10. marts 2015 i Randers.

Referat fra JTU GF 2015

Indkaldelse, skriftlig beretning og regnskab

Forslag til nye vedtægter

 

JTU Generalforsamling 2014

Afholdt den 4. marts 2014 i Randers.

Indkaldelse, skriftlig beretning og regnskab

Formandens præsentation på Generalforsamlingen

Referat fra JTU´s Generalforsamling 2014

 

JTU Generalforsamling 2013

Afholdt den 5. marts 2013 i Randers.

Indkaldelse, beretning og regnskab 2012, budget 2013

Referat JTU Generalforsamling 2013

 

JTU Generalforsamling 2012

Afholdt den 6. marts 2012 i Randers.

Referat Generalforsamling 2012

Indkaldelse. Beretning og regnskab 2011, budget 2012

 

JTU Generalforsamling 2011

Afholdt den 8. marts 2011 i Randers.

Referat Generalforsamling 2011

Beretning og regnskab 2010, budget 2011

Forslag til ændring af vedtægter GF 2011

 

JTU Generalforsamling 2010

Afholdt den 9. marts 2010 i Randers.

Referat JTU Generalforsamling 2010

Beretning og regnskab 2009, Budget 2010

Nørresundby forslag til Holdturnering Generalforsamling 2010