Juniortræning på tværs

Et vigtigt praktisk formål for JTU er at være katalysator for flere tværgående træningsstilbud til juniorer på
tværs af klubberne i Jylland. Se hele tilbuddet -  HER